PARTNERSHIP

InEuropa Srl talijanska je organizacija osnovana u siječnju 2006. Osnovali su ju stručnjaci koji su radili na EU projektima preko 20 godina, s ciljem podupiranja javnih i privatnih organizacija i udruga za korištenje mogućnosti financiranja iz EU fondova.

InEuropa je razvila inovativni pristup koji definira projekt kao proces promjene. Više od 10 godina, InEuropa je talijanska organizacija koja provodi Globalni akcijski međunarodni plan za promicanje i implementaciju projekata koji potiču promjenu pogleda prema održivom razvoju, posebice u školama.

Glavne aktivnosti ove organizacije su pružanje informacija, podučavanja i tehničke pomoći vezano za EU politike i Europske akcijske programe. Tim stručnjaka zaposlenih u InEuropi mogu uvesti strateško planiranje u bilo koju organizaciju, omogućujući umrežavanje s posebnim naglaskom na lokalne razvojne aktivnosti, kulturu, okoliš i socijalne probleme.

Država: Italija

eco&eco je organizacija osnovana 1991. godine s ciljem proučavanja gospodarskih i socijalnih aspekata zaštite, upravljanja i unapređenja ekoloških resursa u svrhu lokalnog razvoja. Dvije glavne značajke eco&eco pristupa su inovativnost i aktivno djelovanje. Istraživanja koja provode omogućuju im razvoj projekata koji pridonose promicanju održivog razvoja u nacionalnim raspravama o učinkovitom upravljanju okolišem.

Ovakav participativni pristup temeljen na lokalnom „Agenda 21“ modelu poboljšava sadržaj pristupa, stvarajući svijest lokalnih zajednica o mogućnostima pokretanja i podržavanja inovativnih inicijativa na temu učinkovitog upravljanja i unapređenja okoliša.

 eco&eco  organizacija se bavi i načinima na koji je moguće provesti inicijative za teritorijalni razvoj u kojima je briga, zaštita i očuvanje prirode usko povezano i dovodi do ekonomskog poboljšanja.

Država: ITALIJA

Srednja škola-Centar za odgoj i obrazovanje, osnovana 1964. godine, smještena je u glavnom gradu Hrvatske, Zagrebu. Strukovna je škola koja provodi obrazovanje za učenike s intelektualnim teškoćama s kojima radi preko 30 nastavnika – edukacijskih rehabilitatora i ostalih stručnjaka (socijalni pedagog, logoped, stručnjak za praćenje procesa zapošljavanja, inžinjera tehnologije).  U našoj školi učenici mogu slušati različite programe za pomoćna zanimanja, kao što su pomoćni: cvjećar, vrtlar, kuhar i slastičar, knjigoveža, autolakirer, soboslikar, krojač, galanterist i sl. Učenici imaju organizirano provođenje praktične nastave unutar i izvan škole, na otvorenom tržištu rada, a naši nastavnici im pružaju podršku tijekom provođenja praktične nastave.

U našoj školi od 1975. godine djeluje Služba za praćenje tijeka socijalizacije i pružanja podrške pri zapošljavanju učenicima nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja. Trenutno smo jedina škola u Hrvatskoj koja ima ovakav tip usluge za bivše učenike. Glavni cilj Službe je omogućavanje uspješne inkluzije mladih ljudi na tržište rada.

Vizija i misija škole su edukacija i briga za učenike s intelektualnim teškoćama, pomažući im u socijalizaciji i prilikom zapošljavanja po završetku srednjoškolskog obrazovanja.

Škola svojim učenicima pruža mogućnost za osobni rast i razvoj te usvajanje znanja i iskustava kako bi u budućnosti bili ravnopravni članovi društva i tržišta rada, bez obzira na smanjene mogućnosti.         

Država: HRVATSKA

Udruga 3PA (Penser, Parler, Partager, Agir) je neprofitna organizacija osnovana 2004. godine u francuskom gradiću Poucharramet, 35 km udaljenom od Toulouse.

Glavni cilj udruge je promicanje i razvoj lokalnih akcija i iskustava temeljenih na razmjeni znanja putem neformalnih edukacija i ekološki osviještenih aktivnosti. Tri glavne aktivnosti ove udruge su pratiti, educirati i informirati.

Od 2012. godine udruga 3PA provodi radionice i organizira susrete s ciljem ekološkog osvještavanja i poticanja interesa za održivi razvoj kod mladih ljudi, posebice kod mladih koji su prerano napustili školovanje i imaju problema s pronalaskom posla. Ova potreba u društvu (prerano napuštanje školovanja i nezaposlenost) je ujedno i najveći interes udruge 3PA te je dovela do razvoja projekta „Europska škola ekološke tranzicije (ETRE)“ u kojoj nastoje educirati i usmjeriti mlade ljude na područje „zelenih poslova“ i „zelene ekonomije“.

Udruga 3PA ima 6 zaposleni stručnjaka i 12 volontera koji rade na različitim projektima. Što se tiče Erasmus+ projekata (KA1), udruga 3PA organizirala je dvije razmjene za mlade na temu „Otkrivanje zelenih poslova“ (Travanj 2016., Srpanj 2017.). Ciljevi razmjene bili su osvijestiti mladima mogućnosti za pronalaskom zaposlenja u području „zelenih“ poslova te informirati mlade zašto je važno brinuti o ekologiji i obnovljivoj energiji.

Država: Francuska  

Low Carbon Economy Foundation organizacija je osnovana 2014. u mjestu La Vall d’Uixó (Valencija, Španjolska). Stvorili su ju stručnjaci i poduzeća iskusna u području održivog razvoja i niskougljičnog gospodarstva. 

Osnovni cilj zaklade je promicanje edukacija, diseminacija, demonstracije, mentorstva, financiranja, savjetovanja, sveobuhvatnog upravljanja temeljenog na modelu niskogljičnog gospodarstva i to na sljedećim područjima:

-Obnovljiva energija i energetska učinkovitost

-Biogorivo

– Upravljanje i valorizacija otpada, posebice agro-šumskog otpada

– Očuvanje okoliša i regeneracija

– I + R + I (Istraživanje, Razvoj i Inovacije) za promicanje niskougljičnog gospodarstva

– Biokonstruiranje

– Pejzažno planiranje

– Suradnja i ruralni razvoj

– Socijalna ekonomija, solidarnost i pravedna trgovina (eng. fair trade)

 

Korisnici zaklade su javne uprave, zajednice, javne i privatne organizacije, udruge, zaklade, političke stranke, sindikati, poslovne grupe, centri za obrazovanje i osposobljavanje, sveučilišta i tehnološki centri. Low Carbon Economy Foundation provodi svoje projekte u suradnji s navedenim korisnicima, vodeći se načelima nepristranosti, objektivnosti i nediskriminacije.

Država: Španjolska

Asociación Cultural Somos Europa je udruga osnovana 2015.godine s ciljem da mladima iz grada Padula i cijele provincije Granade (Španjolska) omogući više mogućnosti za obrazovanje i usavršavanje.  Somos Europa omogućuje mladim ljudima veću participaciju u društvu, autonomiju i uključivanje u rješavanje društvenih problema. Radi na jačanju europskog identiteta među vlastitim građanima, koristeći interkulturalno znanje kao alat za postizanje cilja. Nastoji potaknuti mlade da se zauzmu za sebe i odluče postati nositelji promjena.  Udruga djeluje po principu stjecanja vještina kroz neformalno obrazovanje (radionice, razvoj projekata, provođenje kulturnih aktivnosti, volontiranje).

Ovakav način rada možemo nazvati integrativnim i proaktivnim; mladi sudionici razvijaju i provode projekte udruge uz kontinuiranu koordinaciju i superviziju stručnjaka.

Somos Europa je dosada razvila nekoliko KA1 Erasmus+ projekata u Padulu (Granada) i sudjelovala u mnogima projektima čiji su nositelji bile organizacije iz različitih europskih država.

Somos Europa pomaže drugim organizacijama koje nemaju iskustva s mogućnostima financiranja iz EU fondova da razvijaju različite projekte i sudjeluju u Erasmus+ programu.

Udruga Somos Europa je sastavljena od skupine ljudi, uglavnom volontera i mladih, s iskustvom rada i suradnje s udrugom Mladi u akciji iz Padula, sveučilištem u Granadi i gradskom vijećnicom Padul.

Država: Španjolska