GLAVNI OČEKIVANI REZULTATI GREAT PROJEKTA SU:

Povećanje razine znanja i razvijanje učinkovitih nastavnih metoda povezanih sa sektorom „zelene ekonomije“ za učenike, nastavnike i ostale profesionalce. Navedene skupine će biti osvještenije o radnim mogućnostima koje nude  „zeleni poslovi“ u Europi.  Također, bit će u mogućnosti iskoristiti stečeno znanje za promicanje tih mogućnosti drugim učenicima i prijateljima.

Stvaranje i jačanje veza između rukovoditelja „zelene ekonomije“, poslodavaca i lokalnih škola, posebice onih s nastavnim programima za poučavanje o „zelenom“sektoru. Takve veze mogu dovesti do snažnijih interakcija između škola i poslodavaca, što u konačnici dovodi do bolje suradnje između javnog i privatnog sektora i definiranja nastavnih programa koji će bolje odgovarati na zahtjeve inovativnog „zelenog“ sektora.

Veća osviještenost  o konceptima kao što su održivost i zaštita okoliša, što dugoročno može voditi do bolje kvalitete života i mogućnostima razvoja karijera u Europi.