Glavne aktivnosti projekta GrEAT:

 • Upravljanje i

  implementacija aktivnosti
 • Upravljanje i koordiniranje, izvještavanje, praćenje i evaluacija (A1);
 • Kreiranje materijala relevantnih za profesionalne profile koji su povezani sa „zelenim poslovima“: snimljeni kratki video uradci od strane učenika, priče uspješnih ljudi i primjera dobre prakse u sektoru „zelene ekonomije“ (A2);
 • Provođenje aktivnosti u školama koje su podržane od strane lokalnih sudionika „zelenog“ sektora (A3);
 • Olakšavanje dijaloga između obrazovnog sektora i sektora „zelene ekonomije“ kroz osiguravanje programa razmjene „od škole do posla“, radi stvaranja i jačanja partnerstva između ta dva sektora (A4);
 • Programi usmjeravanja učenika srednjih škola na fakultetske programe povezane sa „zelenom ekonomijom“ (A5).
 • Komunikacija i diseminacijske aktivnosti: strategija za povećanje vidljivosti projekta, web stranica i profil na društvenim mrežama, press konferencije, promotivni materijali (A6-A9).
 • Intelektualni  rezultati
 • Kreiranje baze podataka o nacionalnim organizacijama iz javnog i privatnog sektora aktivnima na području „zelene ekonomije“ (O1);
 • Kreiranje obrazovnih modula i edukativnih materijala za nastavnike srednjih škola povezanih s informiranjem o „zelenim“ poslovima (O2);
 • Izrada 5 promotivnih video uradaka s ciljem promicanja mogućnosti zapošljavanja u „zelenom“ sektoru (O3);
 • Izrada konačnih preporuka vezano za potencijale u području obrazovanja, zapošljavanja i razvoja karijere u sektoru „zelene“ ekonomije (O4).
 • Aktivnosti osposobljavanja,
  podučavanja i učenja
 • Međunarodni trening za učitelje o obrazovanju i zaposlenju u „zelenom“ sektoru (C1);
 • Međunarodni trening za učenike s ciljem podučavanja o primjerima dobre prakse u „zelenom“ sektoru u partnerskim državama (C2).
 • Javna


  predstavljanja
 • Organizacija 4 regionalne konferencije za predstavljanje Intelektualnih rezultata projekta i ostalih projektnih aktivnosti (E1-E4);
 • Organizacija 1 međunarodne konferencije za predstavljanje Intelektualnih rezultata, ostalih projektnih aktivnosti te u svrhu donošenja Memoranduma o razumijevanju sa zajedničkim strategijama za održivost konačnih rezultata projekta (E5).